תוכנות הקיימות במעבדת העיצוב

Geomagic Studio2013

ערכת כלים מלאה לעיבוד ענני נקודות וקבצי סריקה תלת מימדית, עם יכולת יצירת משטחי NURBS פרמטריים וקישוריות דינמית לתוכנות תיב"ם (תכנון בעזרת מחשב).

Geomagic Qualify 2013
תוכנה המשווה מידע מסריקה תלת מימדית ("as built") למידע תיב"ם ("as designed"). התוכנה מאפשרת השוואה מהירה ומדוייקת, ומפיקה דו"חות מסוגים שונים (3D, 2D, GD&T ועוד).

מאפשרת גם עיבוד מידע והפקת דו"חות אוטומטית עבור קבצים ודגימות מרובים.

Geomagic Wrap 2013
תוכנת עיבוד של מידע מסריקת תלת מימדית וענני נקודות, השלמות, תיקונים ועיטוף משטחים מדויק.

Geomagic Spark
תוכנת תיב"ם יחידה מסוגה, משלבת תכנון תיב"ם (עריכה ישירה) בתוך ענני נקודות ומידע של סריקה תלת
מימדית.

Artec Studio 9
תוכנת סריקה תלת מימדית לסורק Artec Eva, המאפשרת עיבוד, תיקון והכנת המודל להדפסה תלת מימדית לאחר סריקה.

Alphacam 2011
AlphaCAM הינה תוכנה לתכנון והכנת קבצים לכרסום דו- ותלת-מימדי במכונת CNC.

Ansys Fluent 14.0
תוכנת נפחים סופיים לסימולציה נומרית של זרימה ומעבר חום.

Gambit 2.4.6
תוכנה ממשפחת Fluent ליצור ובנית רשתות למודלים נומריים בצורה אוטומטית.

CFD-Post 14.0
תוכנת ויזואליזציה אינטראקטיבית, מיועדת ל עיבוד והצגה גרפית של תוצאות CFD & FEA.

Tecplot 360 2012R1
תוכנת ויזואליזציה אינטראקטיבית, מיועדת ל עיבוד והצגה גרפית של תוצאות CFD & FEA.

ZPrint 7.15
תוכנה לניהול ההדפסה, קבלת קבצים ותכנון חלל הבניה למדפסת תלת מימדית ZPrinter 350.

Objet Studio 8.5.4
תוכנה לניהול ההדפסה, קבלת קבצים ותכנון חלל הבניה למדפסת תלת מימדית Alaris 30.

LaserCut 5.3
תוכנה להכנת קבצים לחיתוך במכונות לייזר